NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA

Prigovor se može podneti preuzimanjem obrasca datog na sajtu – Prijem i rešavanje prigovora (EPR-P-104-01) i slanjem na jedan od ponuđenih načina :

  • Pismenim putem na e-mail jovana.trisic@ebb.rs (preuzmite Obrazac za podnošenje prigovora na svoj računar, odštampajte, popunite i skeniran pošaljite na e-mail)
  • Usmenim putem na telefon 031/861-288
  • Poštom na adresu: ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA DOO, Milenka Topalovića 92, 31250 Bajina Bašta.

POSTUPANJE PO PRIGOVORU

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA

POLITIKA REŠAVANJA PRIGOVORA