PD “Eektroizgradnja B.Bašta“ A.D. Bajina Bašta osnovano je 1977. god. Stalnim rastom i razvojem osvojilo je raznovrsni proizvodni program i izraslo u moderno preduzeće sa optimalnim nivoom tehnološke uskla|enosti od projektovanja, proizvodnje do ugradnje. Bavi se proizvodnjom i projektovanjem opreme za dalekovode, nisko-naponske mreže, srednje-naponske mreže, instalacije, komletna elektropostrojenja kao i izgradnju dalekovoda i niskonaponskih mreža sa pripadajućim transformatorskim stanicama. Ovim je zaokružen inženjering-sistem poslovanja po principu “ključ u ruke”. Visok kvalitet i efikasnost u radu omogućava i sopstveni vozni park sa velikim brojem specijalnih vozila ( samohodne dizalice, terenska vozila, kamioni, rovokopači i sl. ).

Proizvodni program :

• Armirano-betonski stubovi : 0,4 10(20) kV
• PTT stubovi montažno-betonske trafostanice : 35/10 kV
• Montažno-betonske trafostanice : 10(20)/0,4 kV, max. snage 1x400 kVA do 2x1000 kVA
• Kompaktne montažno-betonske trafostanice EBB KTS1, EBB KTS2 i EBB KTS3
• Trafostanice na betonskom stubu : 10(20)/0,4 kV do 400 kVA max
• Trafostanice na čelično - rešetkastom i aluminijskom stubu : 10(20)/0,4 kV do 400 kVA max
• Betonske niskonaponske konzole
• Niskonaponske konzole od legure aluminijuma
• Montažni armirani-betonski temelji, obeleživači trase kabla
• Betonski nogari
• Bravarija svih vrsta