Menadžment

Direktor:

mr Goran Vukašinović
Tel: +381 31 862 164
Mob: +381 64 82 57 200
e-mail: direktor@ebb.rs

Izvršni direktor za tehničke poslove:

Ljubinko Josipović, dipl.ecc
Tel: +381 31 865 058
Mob: +381 64 84 59 555
e-mail: ljubinko.josipovic@ebb.rs

Izvršni direktor za finansijske poslove:

Ana Dragan, ekonomista
Mob: +381 64 82 57 292
e-mail: ana.dragan@ebb.rs

Izvršni direktor za komercijalne poslove:

Đorđe Kostić, ing.maš.
Mob: +381 64 82 57 269
e-mail: djordje.kostic@ebb.rs

Izvršni direktor za pravne i opšte poslove:

Aleksandar Vukajlović, dipl. pravnik
Mob. +381 65 82 51 000
e-mail: pravnasluzba@ebb.rs