Armirano betonski stubovi

Namenjeni su za prihvatanje provodnika za prenos električne energije. proizvode se prema standardnom nizu sila za visine od 6 do 12 metara. primenjuju se kao krajnji, ugaoni, zatezni i noseći.