Temeljenje stubova

Vrši se u zavisnosti od nominalne sile u vrhu stuba i karakteristika tla.

  • Armirano betonski stubovi sa nominalnom horizontalnom silom do 315 daN, u vrhu stuba, fundiraju se direktnim ukopavanjem u tlo nosivosti većojod 1,5 daN/cm², sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
  • Za nosivost tla manjoj od 1,5 daN/cm² potrebno je izvršiti proračun za konkretnu nosivost tla.
  • Dubina ukopavanja stubova direktnim ukopavanjem iznosi:
    • Za stubove od 9m t=160 cm
    • Za stubove od 12m t=200 cm
  • Armirano betonski stubovi sa nominalnom horizontalnom silom većom od 315 daN, u vrhu stuba, fundiraju se na temeljima samcima od nabijenog betona MB15 u tavisnosti od sile i karakteristika tla.
  • Temeljenje Armirano betonskih stubova vrši se i montažnim Armirano betonskim temeljima, kojim se postiže laka i brza montaža nezavisno od vremenskih uslova.
  • Temelji su primenljivi kako za stubne trafostanice na betonskom stubu, tako i za stubove u trasi.