Stubna trafostanica

 • STUB TARFOSTANICE betonski okrugli, ukupne dušine 11m atestiran za silu na vrhu stuba od 1500 daN, fabričke izrade.
 • TEMELJ STUBA Izvodi se za nosivost tla od 1, 2 i 3 daN/cm².
 • PRIKLJUČAK 10(20)kV preko izolatora, rastavljača snage i visokoučinskih osigurača na izolatore 10(20)kV transformatorske snage.
 • PROVODNICI 10(20)kV Al/Fe 3x50mm² sa maksimalnom silom zatezanja 7 daN/mm² ili X00/0-A 3×50
 • PRIKLJUČAK 0,4kV sa uličnom rasvetom. Al/Fe 3x50mm² sa maksimalnom silom zatezanja 5 daN/mm² ili samonosivi kablovski snop.
 • RAZVOD 0,4 kV nioskonaponska sklopka rastavljač snage 400A; tri, odnosno četiri grupe NV osigurača sa postoljima za 250A; polje za uličnu rasvetu sa brojilom aktivne energije, fotorelejom i automatskim prekidačem; tri NV osigurača sa postoljem za 100A (za potrebe javne rasvete).
 • ZAŠTITA, TRASFORMATORI od medjufaznih i dozemnih KS pomoću visokonaponskih visokoučinskih osigurača za 20A; za zaštitu od atmosferskih prenapona koristiti odvodnike prenapona 5kA, 12(25,5)kV.
 • IZVODI zaštita od KS izvodi se osiguračima; katodni odvodnici prenapona 5kA, 575V.
 • MERENJE u trafo polju niskog napona merenje struje se vrši pomoću bimetalnih ampermetara u sve tri faze, a merenje napona je pomoću voltmetra sa preklopnikom; u polju ulične rasvete postavlja se aktivno direktno brojilo električne energije.
 • UZEMLJENJE predviđeno je posebno radno i zaštitno uzemljenje na međusobnoj udaljenosti od minimalno 20m.
 • OSVETLJENJE urađeno je osvetljenje unutar razvodnog ormana niskog napona