POSTUPANJE PO PRIGOVORU

Organizacija je u obavezi da podnosiocu prigovora dostavi predlog za resavanje    prigovora najkasnije u roku od 15 dana, a rok za resavanje prigovora je 30 dana. Nakon dostavljanja predloga ako je podnosilac prigovora saglasan preduzimaju se mere za resavanje prigovora, a ako nije saglasan vrši se ponovna analiza prigovora i definisanje konacnog predloga. Ukoliko podnosilac prigovora nije zadovoljan konacnim predlogom prelazi se na eksterno resavanje prigovora prema Uputstvu za eksterno resavanje sporova organizacije.

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA

POLITIKA REŠAVANJA PRIGOVORA